ISO 27001 bgys
 
 

Telekomünikasyon Şirketlerine ISO 27001 Belgelendirme

Telekomünikasyon Şir

Resmi Gazetetede yayınlanan 20 Temmuz 2008 tarihli yazıda ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TELEKOM şirketlerine ISO 27001 e uyumlu olmaları için bir yıl süre verdi. Bu yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan lisanslı tüm şirketlerini; GSM şirketlerini, Internet servis sağlayıcılarını, UMHT operatörlerini, MVNO ları, uydu ve hatta telsiz şirketlerini, yakından ilgilendiriyor.

Yönetmeliğe göre işletmeciler, TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu sağlamakla yükümlü hale geliyor. Ayrıca işletmecilerin elektronik haberleşme güvenliği kapsamında, tehdit ve zafiyetlere karşı yılda en az bir kez risk analizi yapmaları gerekecek. Rapor Telekomünikasyon Kurumuna gönderilecek. Yönetmeliğin ihlali durumunda; idari para ceza oranları uygulanabilecek.

hosting bilgi güvenliği

TS EN ISO IEC 27001 standardının amacı ve kapsamı ; TS ISO/IEC 27001 bir kuruluşta yürütülen faaliyetlerin mevcut ve potansiyel riskler kapsamında değerlendirilerek, dokümante edilmiş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) nin oluşturulması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri içermektedir. Bilgi ve destek süreçleri, sistemler ve bilgisayar ağları önemli ticari varlıklardır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği; rekabet gücünü, nakit akışını, karlılığı, yasal yükümlülükleri ve ticari imajı korumak ve sürdürmek için gereklidir.

BGYS, işletmeler için stratejik bir karardır. BGYS, işletmenin vizyonuna bağlı olarak ihtiyaçlarını ve iş süreçlerini güven içinde yürütmesi için güvenlik dokümantasyonunun hazırlanması, uygulanması ve yürütülmesini ayrıca gerekli denetimlerin yapılarak raporların üretilmesini sağlamaktadır. BGYS?nin bir işletmeye uygulamasında Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) Modelinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Hosting şirketleri ISO 27001 bilgi güvenliği , Telekom şirketleri ISO 27001 bilgi güvenliği, ISS Bilgi Güvenliği Hizmetleri de bu kapsamda değerlendirilebilir.

  1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Başvuru Formu
  2. Yapı Malzemeleri Kapsamında Atandık
  3. Türkak Onaylı A Tipi Muayene Kuruluşu
  4. PAS 220:2008 Food Safety Hizmetleri
  5. Telekomünikasyon Şirketlerine ISO 27001 Belgelendirme

QA Technic , Türkak – Türkiye akreditasyonları , kurumsal yapısı, kadrosu, katma değer sağlayan denetimleri, eğitim salonları ve laboratuvarları ,Türkiye’nin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren organizasyonu ile her zaman yanınızda.

eğitim takvimi ISO 27001 başvuru formu

QA Technic , size kaliteyi bir bütün halinde sunabilen tek belgelendirme ve eğitim kuruluşudur. Sistem belgelendirme , Ce belgelendirme ve Eğitim hizmetlerini çok geniş bir yelpazede Yurt içinde ve uluslar arası alanda sürdürmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve eğitimi ile ilgili soru görüş öneri ve başvurularınızı Bilgi Güvenliği Başvuru Formunu kullanarak gönderebilirsiniz İletişim Formu